Kalendář akcí ve Valtickém Podzemí

Valtické Podzemí je unikátní labyrint obnovených částí historických vinných sklepů vzájemně propojených v celkové délce 900 m. Jedná se o 13 sklepů, prostorných i diskrétnějších. Podzemí je celoročně zpřístupněno. Většina částí je v hloubce 6 – 12 metrů. Do Valtického Podzemí se k pohodlnému posezení u vína vejde více jak 220 spokojených návštěvníků.

Virtuální prohlídka Valtického Podzemí »

Historie sahající až od roku 1270

Historie těchto podzemních prostor sahá prokazatelně před rok 1270, ale pravděpodobně čekají ve Valtickém Podzemí ještě další, dosud neobjevená místa, která budeme moci označit až románského původu.

V těchto místech byl založen klášter minoritů, před městskou jihozápadní bránou. Klášter byl zničen v období husitských válek, pobořené budovy získal františkánský řád. Avšak roku 1529 byl poškozen nájezdem tureckého oddílu a potom došlo v důsledku prudce se rozvíjející reformace k odchodu řeholníků. Konventní budovy byly roku 1544 rozebrány a zachován zůstal pouze kostel a podzemí, které pochopitelně nejde rozebrat.

Budova kláštera stála na jihozápadní straně města u „hořejší brány“ (Vídeňské). Klášter měl podobu neúplného obdélníku a konventní kostel měl podobu tehdejších františkánských kostelů s věží u vchodu. Měl pět oltářů a nesl zasvěcení Michalu archandělovi. Obnovený klášter zachycuje veduta z roku 1740.

Klášterní budovy tvoří dva trakty, jeden přiléhající ke kostelu a druhý boční směrem k zahradě. V obou traktech bydlelo v polovině 18.století 32 osob. Ke konventu přiléhala ještě rozsáhlá zahrada, a další naproti přes ulici, jež byla koncem 18.století přeměněna ve hřbitov. Po zrušení v roce 1803 byl ještě klášter v roce 1809 využit jako lazaret pro raněné z napoleonských válek a záhy nato byl zbořen.

Co se týče podzemních prostor nebyly vždy využívány k bohulibým účelům výroby vína, ale i ke skladování potravin (dochovaná část ledárny). Zajímavostí je i vlastní 16 m hluboká studna (nyní pod podlahou jedné z chodeb), takže obyvatelé nebyli odkázáni pouze na vnější zdroj pitné vody. Zajímavé je i to, že v minulosti byly jednotlivé sklepy propojené, a pravděpodobně i společně využívané.

Valtické Podzemí je tedy ojedinělou studnicí historie přírodních stavebních materiálů a lidského umu mnoha staletí.