Minaret, Zámek Lednice, foto: Roman Žďárský, Annovino Lednice

Minaret

Jedná se o nejstarší dochovanou stavbu Lednicko-valtického areálu. Podle pověsti chtěl kníže Alois Josef I. z Lichtenštejna postavit v Lednici nový kostel. Původní kostel vyhořel a v Lednici potom existovala pouze zámecká kaple. Po obci kníže žádal na výstavbu kostela pouze pozemek a slíbil, že na své náklady nový kostel vybuduje. Městská rada však nakonec tento jeho návrh zamítla, což jej údajně přivedlo na myšlenku, že když nemůže na obecním pozemku vybudovat kostel, tak na svém pozemku vybuduje, natruc všem mešitu.

Se stavbou bylo započato v roce 1797 podle návrhu Josefa Hartmutha a byla dokončena v roce 1802, stavba byla velmi drahá a komplikovaná, jelikož podloží bylo močálovité, proto musely být vykopány velmi hluboké základy, do dna potom byly zaraženy dubové piloty a na nich byl umístěn rošt z olšového dřeva, teprve potom bylo možné začít stavět samotný minaret.

Minaret měří celkem 62 m a na jeho nejvyšší ochoz vede 302 schodů. V minulosti sloužil jako rozhledna a také jako místo, kde byly uloženy sbírky orientálních předmětů. Stěny sálů v prvním ochoze jsou zdobeny maurskými motivy a fasáda potom citáty z koránu.

foto: Roman Žďárský, Annovino Lednice

Chci sdílet tento článek
Translate »